Kalite Koordinatörlüğü
08/10/2018 14:37:54 - 17/10/2018 14:37:54 - 605 Okunma

http://kalite.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/kalite/dosyalar/dosya_ve_belgeler/2017_y%C4%B1l%C4%B1_kurum_ic_degerlendirme_raporu.pdf

2017 Kurum İç Değerlendirme Raporu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.