Kalite Koordinatörlüğü
17/10/2018 14:45:03 - 17/10/2018 14:45:03 - 706 Okunma

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI
 
Evrensel değerlerle milli değerleri birlikte kucaklayan ve özümseyen, çağımızın gereklerine uygun bilgi ve yeteneklere sahip, insan haklarına, çevreye ve demokrasiye saygılı, toplumsal ve kültürel değerlere bağlı, araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış bireylerin yetiştirilebilmesi misyonu doğrultusunda;
Ulusal gelişmişlik düzeyini yükseltmek için çağdaş bilimsel araştırma, uygulama ve öğretim ortamını oluşturmak,
Akademik programların oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde etkin paydaş katılımını sağlamak,
Kırklareli Üniversitesi bünyesinde herkesin temel beklentileri olarak adil, saydam, dürüst, güvenilir ve etkin bir iletişim ortamı sağlamak,
Ulusal ve evrensel etik değerlere bağlı kalarak ifade ve araştırma özgürlüğünü yaymak,
Toplam kalite yönetimini ilkeleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi geleneksel hale getirmek,
Topluma hizmet anlayışı kapsamında sosyal sorumluluk projeleri üretmek, 
Araştırma ve geliştirme proje sonuçlarını yayınlaştırarak bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
Üniversitemiz birimlerinin ulusal veya uluslararası kuruluşlara akreditasyonu sağlamak,
Üniversite ve birimlerin özgünlüklerini koruyarak farklılaşmasını sağlamaktır.
Kırklareli Üniversitesi Kalite Politikasının Dayandığı İlkeler: 

Sürekli geliştirme ve iyileştirme 

Etkinlik ve yenilikçilik 

Fırsat eşitliği 

Bilginin Yayılması 

Çağdaş eğitim öğretim 

Evrensel etik kuralları 

Etkin paydaş katılım

Kalite Politikası

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.