Kalite Koordinatörlüğü
17/10/2018 14:45:03 - 17/10/2018 14:45:03 - 629 Okunma

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI
 
Evrensel değerlerle milli değerleri birlikte kucaklayan ve özümseyen, çağımızın gereklerine uygun bilgi ve yeteneklere sahip, insan haklarına, çevreye ve demokrasiye saygılı, toplumsal ve kültürel değerlere bağlı, araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış bireylerin yetiştirilebilmesi misyonu doğrultusunda;
Ulusal gelişmişlik düzeyini yükseltmek için çağdaş bilimsel araştırma, uygulama ve öğretim ortamını oluşturmak,
Akademik programların oluşturulması ve geliştirilmesi sürecinde etkin paydaş katılımını sağlamak,
Kırklareli Üniversitesi bünyesinde herkesin temel beklentileri olarak adil, saydam, dürüst, güvenilir ve etkin bir iletişim ortamı sağlamak,
Ulusal ve evrensel etik değerlere bağlı kalarak ifade ve araştırma özgürlüğünü yaymak,
Toplam kalite yönetimini ilkeleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi geleneksel hale getirmek,
Topluma hizmet anlayışı kapsamında sosyal sorumluluk projeleri üretmek, 
Araştırma ve geliştirme proje sonuçlarını yayınlaştırarak bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
Üniversitemiz birimlerinin ulusal veya uluslararası kuruluşlara akreditasyonu sağlamak,
Üniversite ve birimlerin özgünlüklerini koruyarak farklılaşmasını sağlamaktır.
Kırklareli Üniversitesi Kalite Politikasının Dayandığı İlkeler: 

Sürekli geliştirme ve iyileştirme 

Etkinlik ve yenilikçilik 

Fırsat eşitliği 

Bilginin Yayılması 

Çağdaş eğitim öğretim 

Evrensel etik kuralları 

Etkin paydaş katılım

Kalite Politikası

Facebook Twitter Google Plus

Etkinlikler

May
15
Üniversitemizde Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Başladı
32 Okunma
Nis
30
Üniversitemiz Mentörü İle Kurumsal Dış Değerlendirme Toplantısı
94 Okunma
Nis
27
Üniversitemiz Toplumsal Yaşama Katkı Eylem Planı-2019
86 Okunma
Nis
26
Program Yeterliklerini (Ön Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
106 Okunma
Nis
24
Program Yeterliklerini (Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
152 Okunma
Nis
23
Üniversitemiz Kurumsal Kalite El Kitabı Yayınlandı
106 Okunma
Nis
23
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
114 Okunma
Nis
19
Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
65 Okunma
Nis
19
Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleriyle Buluşma Toplantısı
93 Okunma
Nis
17
Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayınlandı
192 Okunma
Nis
12
Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı
170 Okunma
Nis
12
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
193 Okunma
Şub
21
Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
212 Okunma
Şub
14
Mimarlık Fakültesi & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Toplantısı
233 Okunma
Şub
14
Vize MYO & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Paylaşım Toplantısı
215 Okunma
Şub
07
Enstitülerde Kalite Dokümantasyonu Bilgilendirme Toplantısı
240 Okunma
Şub
07
Fakülte Sekreterleri ile Kurumsal Dokümantasyon Bilgilendirme Toplantısı
232 Okunma
Şub
06
Teknik Bilimler MYO & Kurumsal Kalite Politikası Paylaşım Toplantısı
271 Okunma
Şub
06
Program Yeterliklerini Güncelleme Takvimi & İzlenecek Aşamalara İlişkin Düzenleme
433 Okunma
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.