Kalite Koordinatörlüğü
26/12/2018 13:51:54 - 09/01/2019 13:51:54 - 1065 Okunma

 

 

ÇAP ve Yandal Programı Kalite ve Eğitim Öğretim Komisyonunda

Üniversitemiz eğitim kalite politikası kapsamında Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğünce yürütülen çift anadal ve yandal programının kapsamı ve taslak yönerge metnini son aşamada incelemek üzere Kalite Komisyonu ve Eğitim-Öğretim Komisyonu üyeleriyle 26.12.2018 tarihinde saat 14:00'te Üniversitemiz Senato Salonunda toplantı düzenlendi. Toplantı bir önceki aşama olarak 21.12.2018 tarihinde lisans programları bölüm başkanlıklarıyla yapılan toplantıda ortaya konulan görüşlere ek olarak "Eğitim-Öğretim Komisyonu ve Kalite Komisyonu Üyeleri"nin de yönergenin tartışmalı maddeleri üzerine görüşlerini 28.12.2018 tarihine kadar bildirmelerine ilişkin bilgilendirme çalışması ve programın uygulanabilirliği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Buna ek olarak Ocak 2019'dan itibaren tüm önlisans ve lisans programlarında yürütülecek "program çıktılarının güncellenmesi" programı ve süreç takvimi ve yönetim organizasyon alanında akademik birimlerde yapılacak düzenlemeler konusunda ön bilgilendirmeler yapıldı. 

Toplantıya katılım gösteren ve değerli görüş ve önerilerini paylaşan saygıdeğer "Kalite Komisyonu ve Eğitim-Öğretim Komisyonu" üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.

Toplantıya Katkı Sunan Kalite Komisyonu Üyeleri

Toplantıya Katkı Sunan Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeleri

 

Toplantı Kapsamı & Alt Başlıkları

ÇAP ve Yandal Yönerge Taslak Metni

Bölümlerin ÇAP Programı Talepleri Özet Tablo

Bölümlerin Yandal Programı Talepleri Özet Tablo

Fakülte / Bölümler Bazında ÇAP ve Yandal Taslak Programı

 

 

 

eğitim-öğretimi geliştirme ÇAP ve yandal programı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.