Kalite Koordinatörlüğü
28/01/2019 01:15:43 - 14/02/2019 01:15:43 - 478 Okunma

 

 

 

Sosyal Bilimler MYO ve Sağlık Bilimleri MYO & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Paylaşım Toplantısı

 

Üniversitemiz kurumsal kalite politikası kapsamında Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü'nce yürütülen; kurumsal kalite politikası çalışmalarının paylaşımı ve devam eden uygulamalara ilişkin bilgilendirmeye yönelik Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlülüğü'nün daveti üzerine, iki birimin akademik personeliyle 28.01.2019 tarihinde saat:13:30'da bir paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.

Paylaşım toplantısında, Kalite Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali MÜLAYİM üniversitemiz yönetim ve organizasyon alanında yürütülen kurumsal kalite dokümantasyonun geliştirilmesi süreçleri paylaşımını yaptı. Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Alaettin İŞERİ, ülkemizde yükseköğretim alanı kalite politikasının; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yönetim-organizasyon ve toplumsal gelişime katkı olarak dört alanı içerdiğini belirtti. Bu kapsamda üniversitemizde kurumsal eğitim-öğretim politikası kapsamında yürütülen; eğitim-öğretim kalite güvence sistemi, program yeterliklerinin güncellemesi, ortak seçmeli dersler programı, çift anadal ve yandal programı, iç paydaş memnuniyeti araştırması raporları ve kurumsal kalite güvence sistemine ilişkin çalışmaların kapsamını tanıttı. Bu tanıtıma bağlı katılımcılarla görüş alışverişi ve süreç uygulamaları konuşuldu.

Toplantının gerçekleşmesine katkı sağlayan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü sayın Dr. Öğretim Üyesi İskender GÜMÜŞ hocamıza, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü sayın Dr. Öğretim Üyesi İlknur METİN AKTEN hocamıza ve toplantıya katılan değerli hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

 

 

İçerik: Kurumsal Kalite Politikası & Çalışmalar Sunumu

Program Yeterliklerini Güncelleme Süreç Takvimi (Güncel)

Program Yeterlikleri Geliştirme Aşamaları

Katılımcılar: Sosyal Bilimler MYO

Katılımcılar: Sağlık Bilimleri MYO

Veriler: Toplantı Fotoğrafları

 

 

 

 

 

kalite politikası kalite koordinatörlüğü

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.