Kalite Koordinatörlüğü
31/01/2019 16:59:16 - 06/02/2019 16:59:16 - 368 Okunma

 

 

 

Lisans Birimleri & Program Yeterliklerini Güncelleme Toplantısı-II

 

Üniversitemiz eğitim-öğretim kalite politikası kapsamında, Eğitim Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü, Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü ve Lisans Bölüm Başkanlıkları işbirliğiyle, mevcut program çıktı-yeterliklerini güncellenmesi çalışması yürütülmektedir. Bu kapsamda lisans bölümlerinde program yeterliklerini güncellemeye ilişkin yürütülen çalışmalarını paylaşıldığı, ikinci süreç toplantı 31.01.2019 tarihinde saat 14:00'te Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda lisans bölümlerinin, program yeterliklerini güncellemeye ilişkin belirledikleri iç ve dış paydaşlar, iç-dış paydaş görüş-önerilerini belirlemede uygulamak üzere hazırladıkları veri toplama araçları bölümler bazında ayrı ayrı olarak paylaşıldı. Sonraki aşamada yapılacak olan; verilerin toplanması, verilerin analizi ve program çıktılarının güncelleme süreçlerine bağlı olarak ulusal ve uluslararası yükseköğretim standartları ve akreditasyon ajanslarının standartlarıyla yapılacak karşılaştırma süreçleri paylaşıldı. Bölümlerin süreç takvimine ilişkin talep ve önerileri toplandı.

Toplantıya katılım gösteren tüm lisans programları bölüm başkanlarımıza ve bölüm temsilcisi hocalarımıza yaptıkları çalışmalar, değerli paylaşımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 

Program ÇIktılarını Güncelleme Belge & Dökümanları

Sunum: Program Çıktılarını Güncelleme Toplantısı-II

Bölüm Temsilcileri Katılımcı Listesi

 

 

 

 

 

program çıktıları kalite koordinatörlüğü

Facebook Twitter Google Plus

Etkinlikler

May
15
Üniversitemizde Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Başladı
33 Okunma
Nis
30
Üniversitemiz Mentörü İle Kurumsal Dış Değerlendirme Toplantısı
94 Okunma
Nis
27
Üniversitemiz Toplumsal Yaşama Katkı Eylem Planı-2019
86 Okunma
Nis
26
Program Yeterliklerini (Ön Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
106 Okunma
Nis
24
Program Yeterliklerini (Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
152 Okunma
Nis
23
Üniversitemiz Kurumsal Kalite El Kitabı Yayınlandı
106 Okunma
Nis
23
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
114 Okunma
Nis
19
Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
66 Okunma
Nis
19
Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleriyle Buluşma Toplantısı
93 Okunma
Nis
17
Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayınlandı
193 Okunma
Nis
12
Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı
171 Okunma
Nis
12
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
194 Okunma
Şub
21
Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
213 Okunma
Şub
14
Mimarlık Fakültesi & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Toplantısı
233 Okunma
Şub
14
Vize MYO & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Paylaşım Toplantısı
215 Okunma
Şub
07
Enstitülerde Kalite Dokümantasyonu Bilgilendirme Toplantısı
240 Okunma
Şub
07
Fakülte Sekreterleri ile Kurumsal Dokümantasyon Bilgilendirme Toplantısı
232 Okunma
Şub
06
Teknik Bilimler MYO & Kurumsal Kalite Politikası Paylaşım Toplantısı
271 Okunma
Şub
06
Program Yeterliklerini Güncelleme Takvimi & İzlenecek Aşamalara İlişkin Düzenleme
433 Okunma
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.