Kalite Koordinatörlüğü
31/01/2019 16:59:16 - 06/02/2019 16:59:16 - 478 Okunma

 

 

 

Lisans Birimleri & Program Yeterliklerini Güncelleme Toplantısı-II

 

Üniversitemiz eğitim-öğretim kalite politikası kapsamında, Eğitim Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü, Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü ve Lisans Bölüm Başkanlıkları işbirliğiyle, mevcut program çıktı-yeterliklerini güncellenmesi çalışması yürütülmektedir. Bu kapsamda lisans bölümlerinde program yeterliklerini güncellemeye ilişkin yürütülen çalışmalarını paylaşıldığı, ikinci süreç toplantı 31.01.2019 tarihinde saat 14:00'te Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda lisans bölümlerinin, program yeterliklerini güncellemeye ilişkin belirledikleri iç ve dış paydaşlar, iç-dış paydaş görüş-önerilerini belirlemede uygulamak üzere hazırladıkları veri toplama araçları bölümler bazında ayrı ayrı olarak paylaşıldı. Sonraki aşamada yapılacak olan; verilerin toplanması, verilerin analizi ve program çıktılarının güncelleme süreçlerine bağlı olarak ulusal ve uluslararası yükseköğretim standartları ve akreditasyon ajanslarının standartlarıyla yapılacak karşılaştırma süreçleri paylaşıldı. Bölümlerin süreç takvimine ilişkin talep ve önerileri toplandı.

Toplantıya katılım gösteren tüm lisans programları bölüm başkanlarımıza ve bölüm temsilcisi hocalarımıza yaptıkları çalışmalar, değerli paylaşımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 

Program ÇIktılarını Güncelleme Belge & Dökümanları

Sunum: Program Çıktılarını Güncelleme Toplantısı-II

Bölüm Temsilcileri Katılımcı Listesi

 

 

 

 

 

program çıktıları kalite koordinatörlüğü

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.