Kalite Koordinatörlüğü
01/02/2019 16:58:40 - 06/02/2019 16:58:40 - 423 Okunma

 

 

Ön Lisans Birimleri & Program Çıktılarını Güncelleme Toplantısı-II

 

Üniversitemiz eğitim-öğretim kalite politikası kapsamında, Eğitim Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü, Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü ve Ön Lisans Bölüm Başkanlıkları işbirliğiyle, mevcut program çıktılarının güncellenmesi çalışması yürütülmektedir. Bu kapsamda bölümlerde program yeterliklerini güncellemeye ilişkin yürütülen çalışmaların paylaşıldığı, ikinci süreç toplantısı 02.01.2019 tarihinde saat 14:00'te Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda ön lisans bölümlerinin, program yeterliklerini güncellemeye ilişkin belirledikleri iç ve dış paydaşlar, iç-dış paydaş görüş-önerilerini belirlemede uygulamak üzere hazırladıkları veri toplama araçları bölümler bazında ayrı ayrı olarak paylaşıldı. Sonraki aşamada yapılacak olan; verilerin toplanması, verilerin analizi ve program çıktılarının güncelleme süreçlerine bağlı olarak ulusal ve uluslararası yükseköğretim standartları ve akreditasyon ajanslarının standartlarıyla yapılacak karşılaştırma süreçleri paylaşıldı. Bölümlerin süreç takvimine ilişkin talep ve önerileri toplandı.

Toplantıya katılım gösteren tüm ön lisans programları bölüm başkanlarımıza ve bölüm temsilcisi hocalarımıza yaptıkları çalışmalar, değerli paylaşımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 

Program ÇIktılarını Güncelleme Belge & Dökümanları

Sunum: Program Çıktılarını Güncelleme Toplantısı-II

Bölüm Temsilcileri Katılımcı Listesi

 

 

 

 

eğitim-öğretimi geliştirme koordinatörlüğü program yeterlikleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.