Kalite Koordinatörlüğü
06/02/2019 02:35:10 - 06/02/2019 02:35:10 - 545 Okunma

 

 

 

Program Yeterlikleri  &  Takvim Güncellemesi - İzlenecek Aşamalar

 

Üniversitemiz Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü, Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü ve Bölüm Başkanlıklarımız işbirliği ile ön lisans ve lisans programlarında yürütülen program çıktılarını güncelleme  takvimine ilişkin gelen öneriler doğrultusunda süreç takvimi, yeniden düzenlenmiş olup, düzenlenen takvimin son hali aşağıdaki linkte verilmiştir.

Buna bağlı olarak ikinci bir durum ise bölümlerimizin, program yeterliklerini güncelleme sürecinde hangi aşamaları, nasıl takip edeceklerine ilişkin gelen sorular üzerine, oluşan tereddütleri giderme ve oluşabilecek iletişimsizlikleri önlemek adına, aşama aşama takip edilmesi gereken süreçler belirlenmiş olup, bu süreçlerde kullanılacak belge ve dokümanlar da form üzerinden ilgili belgelere doğrudan link verilmiştir. 

 

 

 

 

 

süreç takvmi program yeterlikleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.