Kalite Koordinatörlüğü
06/02/2019 00:50:43 - 14/02/2019 00:50:43 - 353 Okunma

 

 

 

Teknik Bilimler MYO & Kurumsal Kalite Politikası Paylaşım Toplantısı

 

Üniversitemiz Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü'nce yürütülen kurumsal kalite politikası çalışmalarının paylaşımına yönelik Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nün daveti üzerine, kurum akademik personeliyle 06.02.2019 tarihinde saat:11:00'de bir paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.

Paylaşım toplantısında, Kalite Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali MÜLAYİM üniversitemiz yönetim ve organizasyon alanında ISO-9001-2015 standartları kapsamında yürütülen kurumsal kalite dokümantasyonun geliştirilmesi süreçleri paylaşımını yaptı. Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Alaettin İŞERİ, üniversitemiz kalite politikası bağlamında; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yönetim-organizasyon ve toplumsal gelişime katkı alanlarında geliştirilen kurumsal kalite güvence sistemini tanııttı. Bu kalite güvence sistemi kapsamında üniversitemiz kurumsal eğitim-öğretim politikasına ilişkin yürütülen; program yeterliklerinin güncellemesi, ortak seçmeli dersler yönergesi programı, çift anadal ve yandal programı, iç paydaş memnuniyeti araştırması raporlarını paylaştı. Bu paylaşımlara bağlı olarak birimdeki bölümlerin yürüttüğü program çıktılarını güncelleme çalışmaları bölümler tarafından paylaşıldı. Yürütülen çalışmalarda karşılaşılan sorunlar karşılıklı görüşülerek netliğe kavuşturuldu..

Toplantının gerçekleşmesine katkı sağlayan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü sayın Doç. Dr. Bilal BALKAN hocamıza ve kurumda yürütülen çalışmalara katkı sağlayan saygı değer hocalarımıza değerli çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

 

 

İçerik: Kurumsal Kalite Politikası & Çalışmalar Sunumu

Program Yeterliklerini Güncelleme Süreç Takvimi (Güncel)

Program Yeterlikleri Geliştirme Aşamaları

Katılımcılar: Teknik Bilimleri MYO

Veriler: Toplantı Fotoğrafları

 

 

eğitim-öğretimi geliştirme koordinatörlüğü kalite politikası tbmyo

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.