Kalite Koordinatörlüğü
14/02/2019 01:49:19 - 14/02/2019 01:49:19 - 328 Okunma

 

 

Vize MYO & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Paylaşım Toplantısı

 

Üniversitemiz Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü'nce yürütülen kurumsal kalite politikası çalışmalarının paylaşımına yönelik Vize Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nün daveti üzerine, kurum akademik personeliyle 13.02.2019 tarihinde saat:14:00'te bir paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.

Paylaşım toplantısında, Kalite Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali MÜLAYİM üniversitemiz yönetim ve organizasyon alanında ISO-9001-2015 standartları kapsamında yürütülen kurumsal kalite dokümantasyonun geliştirilmesi süreçleri paylaşımını yaptı. Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Alaettin İŞERİ, üniversitemiz kalite geliştirme politikası bağlamında; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yönetim-organizasyon ve toplumsal gelişime katkı alanlarında geliştirilen kurumsal kalite güvence sistemini tanıttı. Bu kalite güvence sistemi kapsamında üniversitemiz kurumsal eğitim-öğretim politikasına ilişkin yürütülen; program yeterliklerinin güncellemesi, ortak seçmeli dersler yönergesi programı, çift anadal ve yandal programı, iç paydaş memnuniyeti araştırması raporu çalışmalarını paylaştı. Bu paylaşımlara bağlı olarak birimdeki bölümlerin, yürüttüğü program çıktılarını güncelleme çalışmalarına ilişkin karşılaşılan sorunlara ilişkin paylaşımlar gerçekleştirildi.

Toplantının gerçekleşmesine katkı sağlayan Vize Meslek Yüksek Okulu Müdürü sayın Dr. Öğr. Üyesi Saadet TULUM hocamıza ve kurumda yürütülen çalışmalara katkı sağlayan saygı değer hocalarımıza değerli çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

 

İçerik: Kurumsal Kalite Politikası & Çalışmalar Sunumu

Program Yeterliklerini Güncelleme Süreç Takvimi (Güncel)

Program Yeterlikleri Geliştirme Aşamaları

Katılımcılar: Vize MYO Akademik Personeli

Veriler: Toplantı Fotoğrafları

 

 

 

 

 

kalite geliştirme politikası kalite güvence sistemi eğitim politikası

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.