Kalite Koordinatörlüğü
14/02/2019 19:13:36 - 14/02/2019 19:13:36 - 328 Okunma

 

 

Mimarlık Fakültesi & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Paylaşım Toplantısı

 

Üniversitemiz Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü'nce yürütülen kurumsal kalite politikası çalışmalarının paylaşımına yönelik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'nın daveti üzerine, fakülte akademik personeliyle 13.02.2019 tarihinde saat:11:00'de bir paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.

Paylaşım toplantısında, Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Alaettin İŞERİ, üniversitemiz kalite geliştirme politikası bağlamında; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yönetim-organizasyon ve toplumsal gelişime katkı alanlarında geliştirilen kurumsal kalite güvence sistemini tanıttı. Bu kalite güvence sistemi kapsamında üniversitemiz kurumsal eğitim-öğretim politikasına ilişkin yürütülen; program yeterliklerinin güncellemesi, ortak seçmeli dersler yönergesi programı, çift anadal ve yandal programı, iç paydaş memnuniyeti araştırması raporu çalışmalarını paylaştı. Bu paylaşımlara bağlı olarak fakültedeki bölümlerin, yürüttüğü program çıktılarını güncelleme çalışmalarına ilişkin görüşmeler yapıldı.

Toplantının gerçekleşmesine katkı sağlayan Mimarlık Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Nadide SEÇKİN hocamıza, fakülte bölümlerinde çalışmaları yürüten saygı değer hocalarımıza ve katılımcı hocalarımıza değerli çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

 

İçerik: Kurumsal Kalite Politikası & Çalışmalar Sunumu

Program Yeterliklerini Güncelleme Süreç Takvimi (Güncel)

Program Yeterlikleri Geliştirme Aşamaları

Katılımcılar: Mimarlık Fakültesi Akademik Personeli

Veriler: Toplantı Fotoğrafları

 

 

 

 

 

 

 
 

 

kalite koordinatörlüğü kalite geliştirme politikası kalite güvence sistemi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.