Kalite Koordinatörlüğü
18/02/2019 23:04:26 - 24/04/2019 23:04:26 - 395 Okunma

 

 

 

Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Yönergesi & Üniversitemiz Senatosunca Onaylandı

 

Üniversitemiz eğitim kalite politikası kapsamında Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü'nün ön lisans ve lisans bölüm başkanlıkları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Komisyonu, Kanun Tüzük Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu işbirliğiyle geliştirildiği; "Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Yönergesi" 05.02.2019 tarih ve 93 sayılı Senato Toplantısı'nın 18 nolu kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönergenin geliştirilmesi sürecinde katkı ve emek harcayarak üniversitemizin kurumsal kimliğine katkı sağlayan tüm birim ve kişilere ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Yönergenin uygulamada nice öğrencilerimizin kendilerine olan yolculuklarında katkı sağlaması umuduyla...

 

Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi

 

 

 

 

 

çift anadal programı yandal programı eğitim kalite politikası

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.