Kalite Koordinatörlüğü
24/04/2019 13:34:01 - 26/04/2019 13:34:01 - 152 Okunma

 

 

 

 

Lisans Bölümleri & Program Yeterliklerini Güncelleme Toplantısı-III 

Üniversitemiz Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü, Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü, Ön Lisans ve Lisans Bölüm Başkanlıklarımız işbirliği ile yürütülen program çıktılarının güncellemesi çalışma takvimi, 30.04.2019 tarihi itibariyle sona ermektedir. Bu kapsamda yürüttüğümüz program yeterliklerini güncelleme çalışmalarında gelinen son aşama ve bölüm sonuç raporunun hazırlanmasına yönelik lisans programları bölüm başkanları, bölüm Bologna temsilcileri ve bölüm kalite geliştirme temsilcileriyle 24.04.2019 tarihinde saat:11:00'de Mühendislik Fakültesi Konferans Salon'unda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda tüm lisans bölümlerimiz, yürütttükleri program çalışmaları ve süreçlerine ilişkin ayrı ayrı bilgilendirme yaptı. 

Toplantıya katılan tüm bölüm başkanlarımıza, bölüm kalite temsilcilerine ve bölüm Bologna temsilcilerimize teşekkür eder, şimdiye yürüttükleri çalışmalarla bölümlerimize ve kurumumuza sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

 

Toplantı Katılımcı Listesi

Bölümlerimizin program yeterliklerini güncelleme dosyasına eklemeleri gereken fomlar:

1. Kurum İç Paydaş Analiz ve Beklentileri Formu

2. Kurum Dış Paydaş Analiz ve Beklentileri Formu

3. Kurum Paydaş Analiz ve Kılavuzu (bilgilendirme amaçlı)

4. Program Yeterliklerini Güncelleme Formu

5. Program Yeterliklerini Kontrol Listesi

6. Program Yeterliklerini Güncelleme Sonuç Raporu

 

 

 

 

 

program yeterlikleri lisans programları

Facebook Twitter Google Plus

Etkinlikler

May
15
Üniversitemizde Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Başladı
32 Okunma
Nis
30
Üniversitemiz Mentörü İle Kurumsal Dış Değerlendirme Toplantısı
94 Okunma
Nis
27
Üniversitemiz Toplumsal Yaşama Katkı Eylem Planı-2019
86 Okunma
Nis
26
Program Yeterliklerini (Ön Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
106 Okunma
Nis
24
Program Yeterliklerini (Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
152 Okunma
Nis
23
Üniversitemiz Kurumsal Kalite El Kitabı Yayınlandı
106 Okunma
Nis
23
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
114 Okunma
Nis
19
Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
65 Okunma
Nis
19
Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleriyle Buluşma Toplantısı
93 Okunma
Nis
17
Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayınlandı
192 Okunma
Nis
12
Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı
170 Okunma
Nis
12
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
193 Okunma
Şub
21
Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
212 Okunma
Şub
14
Mimarlık Fakültesi & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Toplantısı
233 Okunma
Şub
14
Vize MYO & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Paylaşım Toplantısı
215 Okunma
Şub
07
Enstitülerde Kalite Dokümantasyonu Bilgilendirme Toplantısı
240 Okunma
Şub
07
Fakülte Sekreterleri ile Kurumsal Dokümantasyon Bilgilendirme Toplantısı
232 Okunma
Şub
06
Teknik Bilimler MYO & Kurumsal Kalite Politikası Paylaşım Toplantısı
271 Okunma
Şub
06
Program Yeterliklerini Güncelleme Takvimi & İzlenecek Aşamalara İlişkin Düzenleme
433 Okunma
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.