Kalite Koordinatörlüğü
19/04/2019 22:59:17 - 24/04/2019 22:59:17 - 144 Okunma

 

 

 

 

 

OSD: Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi & Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı

Üniversitemiz eğitim kalite politikası kapsamında Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü'nün, ön lisans ve lisans bölüm başkanlıkları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Komisyonu, Kanun Tüzük Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu işbirliğiyle geliştirdiği; "Kırklareli Üniversitesi OSD: Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi" 14.04.2019 tarih ve 94 sayılı Senato Toplantısı'nın 19 nolu kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge kapsamında öğrencilerimiz, 3. sınıf güz ve bahar dönemlerinde, farklı fakülte ve alanlardan açılan seçmeli derslerden, ilgi ve yeteneklerine uygun istedikleri birer dersi alabilecektir.

Yönergenin geliştirilmesi sürecinde katkı ve emek harcayarak üniversitemizin kurumsal kimliğine katkı sağlayan tüm birim ve kişilere ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Yönergenin uygulamada nice öğrencilerimizin kendilerine olan yolculuklarında katkı sağlaması umuduyla...

 

OSD: Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi

 

 

 

 

 

seçmeli dersler öğrenci seçim

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.