Kalite Koordinatörlüğü
26/04/2019 13:18:53 - 26/04/2019 13:18:53 - 190 Okunma

 

 

Ön Lisans Bölümleri & Program Yeterliklerini Güncelleme Toplantısı-III 

Üniversitemiz Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü, Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü, Ön Lisans ve Lisans Bölüm Başkanlıklarımız işbirliği ile yürütülen program çıktılarının güncellemesi çalışma takvimi, 30.04.2019 tarihi itibariyle sona ermektedir. Bu kapsamda yürüttüğümüz program yeterliklerini güncelleme çalışmalarında gelinen son aşama ve bölüm sonuç raporunun hazırlanmasına yönelik ön lisans programları bölüm başkanları, bölüm Bologna temsilcileri ve bölüm kalite geliştirme temsilcileriyle 26.04.2019 tarihinde saat:11:00'de Mühendislik Fakültesi Konferans Salon'unda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda tüm ön lisans bölümlerimiz, yürütttükleri program yeterliklerini geliştirme çalışmaları ve süreçlerine ilişkin ayrı ayrı bilgilendirme yaptı. 

Toplantıya katılan tüm bölüm başkanlarımıza, bölüm kalite temsilcilerine ve bölüm Bologna temsilcilerimize teşekkür eder, şimdiye yürüttükleri çalışmalarla bölümlerimize ve kurumumuza sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

 

Toplantı Katılımcı Listesi

Bölümlerimizin program yeterliklerini güncelleme dosyasına eklemeleri gereken fomlar:

1. Kurum İç Paydaş Analiz ve Beklentileri Formu

2. Kurum Dış Paydaş Analiz ve Beklentileri Formu

3. Kurum Paydaş Analiz ve Kılavuzu (bilgilendirme amaçlı)

4. Program Yeterliklerini Güncelleme Formu

5. Program Yeterliklerini Kontrol Listesi

6. Program Yeterliklerini Güncelleme Sonuç Raporu

 

 

 

 

ön lisans program yeterlikleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.