Kalite Koordinatörlüğü
27/04/2019 02:34:16 - 29/04/2019 02:34:16 - 192 Okunma

 

 

 

Üniversitemiz & Toplumsal Yaşama Katkı Eylem Planı-2019

Üniversitemiz kurumsal kalite politikası kapsamında, toplumsal yaşama katkı alanında, Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü ve Toplumsal İlişkiler Koordinatörlüğü işbirliği ile üniversitemizin farklı birimleri tarafından, yapılması planlanan farklı proje ve etkinlik talepleri toplanarak  toplumsal etki ve katkı açısından değerlendirilmiştir. Uygulanması uygun görülen ve birimlerimiz tarafından uygulama eylem planı sunulan projeler, üniversitemiz Toplumsal İlişkiler Koordinatörlüğü'nce, üniversitemiz dışında kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimlerle işbirliğine dayalı 2019 eylem planı hayata geçirilmiştir.  

Gerek üniversitemiz içindeki birimlerin toplumsal yaşama katkı kapsamında yürüttükleri proje-etkinlikleriyle gerek üniversitemiz dışındaki kurum-kuruluşların sundukları işbirliği desteği, sosyal sorumluluk açısında önem bir değer olup, teşekkürlerimizi sunarız.

 

Toplumsal Yaşama Katkı Eylem Planı-  2019

Proje ve Etkinliklerin Kapsam ve Yürütme Planları

 

 

 

 

 

 

sosyal sorumluluk toplumsal yaşama katkı eylem planı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.