Kalite Koordinatörlüğü
23/05/2019 18:21:17 - 14/06/2019 18:21:17 - 741 Okunma

 

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı & Bilgilendirme Toplantısı

Üniversitemizin kurumsal dış programı kapsamında, 16-19 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan saha ziyaretlerine ilişkin, üniversitemizin ilgili akademik ve idari birimlerin yöneticileri ve idari personeliyle 23.05.2019 tarihinde saat 14:30'da üniversitemiz Senato Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; kurumsal dış değerlendirmenin kapsamı, dış değerlendirme kapsamında kurumda yürütülecek çalışmalar, dış değerlendirme ekibinin belirlediği program ve ziyaret edilecek birimler, dış değerlendirme yöntemleri ve veri kaynakları, dış değerlendirmede esas alınan ölçütler (kalite güvence sistemi, kalite politikası, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, yönetim sistemi ve toplumsal ilişkiler) ve dış değerlendirmeye ilişkin birimlerde yapılacak ön hazırlık-planalamalara ilişkin bir sunum yapıldı. Sunuma bağlı olarak görüş alış verişi yapıldı.

Kurum Dış Değerlendirme toplantısına katılan ve dış değerlendirme sürecinde sunacakları değerli katkı ve emeklerinden dolayı tüm birimlerimize teşekkür ederiz.

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Üniversitemiz Kurum Dış Değerlendirme Programı

Toplantı Katılımcı Listesi

 

Kalite Koordinatörlüğümüz web sayfası üst menüsünde yer alan dış değerlendirme kapsamında veri kaynakları ve dökümanlar aşağıya çıkarılmıştır.

Kurum İç Değerlendirme Raporu

Kurum Kalite Güvence Sistemi

Kurum Kalite Politikası

Kurum Stratejik Planı (2018-2022)

Kurum İç Paydaş Memnuniyeti (Öğrenci)

Kurum İç Paydaş Memnuniyeti (Akademisyen)

Kurum İç Paydaş Memnuniyeti (İdari Personel)

Kurum Kalite El Kitabı

Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu

Kurumsal Dış Değerlendirme Kriterleri (Ek-1)

 

 

 

 

kurumsal dış değerlendirme dış değerlendirme programı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.