Kalite Koordinatörlüğü

 

 

 

Toplumsal Yaşama Katkı & Kurumsal Kalite Politikamız

 

Toplumsal gelişime katkı alanında: Ulusal ve uluslararası yükseköğretim politikalarını içeren toplumsal gelişime katkı kalite güvence sistemimiz kapsamında, yerel, ulusal ve uluslararası alandaki sorunların çözümüne, disiplinlerarası işbirliği ve bilimsel araştırma odaklı sosyal sorumluluk ve duyarlılıkla katkı sunmak. 

 
     
     
 

 

Üniversitemiz & Toplumsal Yaşama Katkı Eylem Planı-2019

Üniversitemiz kurumsal kalite politikası kapsamında, toplumsal yaşama katkı alanında, Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü ve Toplumsal İlişkiler Koordinatörlüğü işbirliği ile üniversitemizin farklı birimleri tarafından, yapılması planlanan farklı proje ve etkinlik talepleri toplanarak  toplumsal etki ve katkı açısından değerlendirilmiştir. Uygulanması uygun görülen ve birimlerimiz tarafından uygulama eylem planı sunulan projeler, üniversitemiz Toplumsal İlişkiler Koordinatörlüğü'nce, üniversitemiz dışında kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimlerle işbirliğine dayalı 2019 eylem planı hayata geçirilmiştir.  

 

Toplumsal Yaşama Katkı Eylem Planı-  2019

Proje ve Etkinliklerin Kapsam ve Yürütme Planları

 

 
     

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.