Kalite Koordinatörlüğü
31/12/2018 12:09:37 - 18/01/2019 12:09:37 - 287 Okunma

 

 

 

Öğrenci Kulüpleriyle Buluşma Toplantısı

 

Üniversitemiz eğitim-öğretim kalite politikası kapsamında, eğitim-öğretim alanındaki araştırmalar ve yürütülen çalışmalar, kalite politikamızın önemli bir paydaşı olan üniversitemiz öğrenci kulüpleriyle 28.12.2018 tarihinde saat 14:00’te 1 Nolu Konferans Salnounda toplantı düzenlendi. Toplantıya üniversitemiz rektör yardımcısı Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU ve eğitim öğretimi geliştirme koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaettn İŞERİ ve sağlık kültür spor daire başkanı Ertuğrul CEYLAN katıldı. Düzenlenen toplantı, üniversitemiz kalite politikasının bir parçası olarak öğrenciler ve öğrenci kulüplerinin, üniversitede, üniversitenin eğitim-öğretimi, kültürel-sanatsal ve sosyal aktivitelerinde; üniversite dışında ise üniversiteyi kente taşıyan, kent yaşamına katkı sağlayan, kente ve üniversiteye değer katan bir etki değerinin olduğunu, bu etki değerinin de aynı zamanda üniversitenin kalite politikası ve öğrenci kulüpleri misyonunun farkındalığını arttırmaya yönelikti. Toplantı kapsamında, yükseköğretimde kalite gereksinimi, üniversitemizde kalite çalışmalarına yönelik geliştirilen kalite güvence sistemi, kalite güvence sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar olarak: öğrenci memnuniyeti araştırması sonuçları; akademisyen memnuniyeti araştırması; öğrenci odaklı ve öğrenci merkezliliğe yönelik “ortak seçmeli dersler” programı, “çift anadal ve yandal” programlarına ilişkin yürütülen çalışmalar ve bunların öğrencilere katkıları; Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü ve tüm önlisans ve lisans programları işbirliğinde yürütülen program yeterlikleri çalışmalarının kapsamına illişkin bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda kalite koordinatörlüğü ve üniversitemiz öğrenci kulüpleri çalışmalarının işbirliği içinde yürütülmesine ilişkin kulüplerin eylem planları ile, kalite koordinatörlüğünün toplumsal gelişime katkı alanlarındaki eylem planlarına nasıl entegre edileceği ve işbilriği içinde nasıl çalışabileceği konuları üzerinde duruldu.

 

Öğrencilerin, yrütülen çalışmalara ilişkin görüş-önerileri aşamasında ise katılımcı kulupler, yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar, kulüp çalışmalarında yaşadıkları sorunlar ve sorunları aşmaya ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini paylaştılar. Bu görüş-öneri ve eleştirilere ilişkin olası çözümler bağlamında değerlendirmeler yapıldı. Buna bağlı olarak bir sonraki toplantıda toplumsal gelişime katkı alanına yönelik bir eylem planının hazırlanacağı ve her bir öğrenci kulübünün bu eylem planının hangi çalışmasına nasıl katkı sağlayacağı kararlaştırıldı.

 

Toplantıya katılarak görüş, öneri ve eleştirilerini sunan tüm öğrenci kulüplerimizin temsilcilerine teşekkür ederiz.

Toplantıya Katkı Sağlayan Öğrenci Kulüpleri

Toplantı Fotoğrafları

 

Toplantı Kapsamının Ana Başlıkları

Yükseköğretimde Kalite Gereksinimi

Kırklareli Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi

Öğrenci Memnuniyeti Araştırması Sonuçları

Ortak Seçmeli Dersler Programı

Çift Anadal ve Yandal Programı Çalışmaları

Bölüm / Program Yeterlikleri Çalışması

 

 

 

 

öğrenci kulüpleri eğitim-öğretim kalite politikası kalite koordinatörlüğü

Facebook Twitter Google Plus

Etkinlikler

May
15
Üniversitemizde Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Başladı
32 Okunma
Nis
30
Üniversitemiz Mentörü İle Kurumsal Dış Değerlendirme Toplantısı
94 Okunma
Nis
27
Üniversitemiz Toplumsal Yaşama Katkı Eylem Planı-2019
86 Okunma
Nis
26
Program Yeterliklerini (Ön Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
106 Okunma
Nis
24
Program Yeterliklerini (Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
151 Okunma
Nis
23
Üniversitemiz Kurumsal Kalite El Kitabı Yayınlandı
106 Okunma
Nis
23
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
113 Okunma
Nis
19
Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
65 Okunma
Nis
19
Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleriyle Buluşma Toplantısı
92 Okunma
Nis
17
Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayınlandı
192 Okunma
Nis
12
Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı
170 Okunma
Nis
12
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
193 Okunma
Şub
21
Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
212 Okunma
Şub
14
Mimarlık Fakültesi & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Toplantısı
233 Okunma
Şub
14
Vize MYO & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Paylaşım Toplantısı
215 Okunma
Şub
07
Enstitülerde Kalite Dokümantasyonu Bilgilendirme Toplantısı
240 Okunma
Şub
07
Fakülte Sekreterleri ile Kurumsal Dokümantasyon Bilgilendirme Toplantısı
232 Okunma
Şub
06
Teknik Bilimler MYO & Kurumsal Kalite Politikası Paylaşım Toplantısı
271 Okunma
Şub
06
Program Yeterliklerini Güncelleme Takvimi & İzlenecek Aşamalara İlişkin Düzenleme
433 Okunma
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.