Kalite Koordinatörlüğü
31/12/2018 12:09:37 - 18/01/2019 12:09:37 - 349 Okunma

 

 

 

Öğrenci Kulüpleriyle Buluşma Toplantısı

 

Üniversitemiz eğitim-öğretim kalite politikası kapsamında, eğitim-öğretim alanındaki araştırmalar ve yürütülen çalışmalar, kalite politikamızın önemli bir paydaşı olan üniversitemiz öğrenci kulüpleriyle 28.12.2018 tarihinde saat 14:00’te 1 Nolu Konferans Salnounda toplantı düzenlendi. Toplantıya üniversitemiz rektör yardımcısı Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU ve eğitim öğretimi geliştirme koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaettn İŞERİ ve sağlık kültür spor daire başkanı Ertuğrul CEYLAN katıldı. Düzenlenen toplantı, üniversitemiz kalite politikasının bir parçası olarak öğrenciler ve öğrenci kulüplerinin, üniversitede, üniversitenin eğitim-öğretimi, kültürel-sanatsal ve sosyal aktivitelerinde; üniversite dışında ise üniversiteyi kente taşıyan, kent yaşamına katkı sağlayan, kente ve üniversiteye değer katan bir etki değerinin olduğunu, bu etki değerinin de aynı zamanda üniversitenin kalite politikası ve öğrenci kulüpleri misyonunun farkındalığını arttırmaya yönelikti. Toplantı kapsamında, yükseköğretimde kalite gereksinimi, üniversitemizde kalite çalışmalarına yönelik geliştirilen kalite güvence sistemi, kalite güvence sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar olarak: öğrenci memnuniyeti araştırması sonuçları; akademisyen memnuniyeti araştırması; öğrenci odaklı ve öğrenci merkezliliğe yönelik “ortak seçmeli dersler” programı, “çift anadal ve yandal” programlarına ilişkin yürütülen çalışmalar ve bunların öğrencilere katkıları; Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü ve tüm önlisans ve lisans programları işbirliğinde yürütülen program yeterlikleri çalışmalarının kapsamına illişkin bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda kalite koordinatörlüğü ve üniversitemiz öğrenci kulüpleri çalışmalarının işbirliği içinde yürütülmesine ilişkin kulüplerin eylem planları ile, kalite koordinatörlüğünün toplumsal gelişime katkı alanlarındaki eylem planlarına nasıl entegre edileceği ve işbilriği içinde nasıl çalışabileceği konuları üzerinde duruldu.

 

Öğrencilerin, yrütülen çalışmalara ilişkin görüş-önerileri aşamasında ise katılımcı kulupler, yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar, kulüp çalışmalarında yaşadıkları sorunlar ve sorunları aşmaya ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini paylaştılar. Bu görüş-öneri ve eleştirilere ilişkin olası çözümler bağlamında değerlendirmeler yapıldı. Buna bağlı olarak bir sonraki toplantıda toplumsal gelişime katkı alanına yönelik bir eylem planının hazırlanacağı ve her bir öğrenci kulübünün bu eylem planının hangi çalışmasına nasıl katkı sağlayacağı kararlaştırıldı.

 

Toplantıya katılarak görüş, öneri ve eleştirilerini sunan tüm öğrenci kulüplerimizin temsilcilerine teşekkür ederiz.

Toplantıya Katkı Sağlayan Öğrenci Kulüpleri

Toplantı Fotoğrafları

 

Toplantı Kapsamının Ana Başlıkları

Yükseköğretimde Kalite Gereksinimi

Kırklareli Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi

Öğrenci Memnuniyeti Araştırması Sonuçları

Ortak Seçmeli Dersler Programı

Çift Anadal ve Yandal Programı Çalışmaları

Bölüm / Program Yeterlikleri Çalışması

 

 

 

 

öğrenci kulüpleri eğitim-öğretim kalite politikası kalite koordinatörlüğü

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.