Kalite Koordinatörlüğü
25/11/2018 13:58:12 - 09/01/2019 13:58:12 - 407 Okunma

 

 

 

 

Ortak Seçmeli Ders Havuzu ve Yönergesi Toplantısı

Üniversitemiz eğitim kalite politikası kapsamında, yürütülen "ortak seçmeli dersler" programı, eğitim-öğretim alanında; öğrencilerimizin ilgi, yetenek, beklenti, gelecek hedefleri doğrultusunda seçim yapmaları ve kendilerini çok yönlü geliştirme olanaklarını içeren öğrenci merkezli eğitim uygulamalarını içermektedir. Bu kapsamda yürütülen "ortak seçmeli dersler" programı çalışmasına Eylül-2018'de başlanmış olup, ilk aşamada tüm lisans programlarına gönderilen "ortak seçmeli dersler" havuzu ve "ortak seçmeli dersler yönergesi"ne ilişkin akademik birimlerin ön talep ve önerileri toplanarak "sosyal ve beşeri bilimler", "doğa ve mühendislik bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "güzel sanatlar" olarak dört alanda "ortak seçmeli dersler" havuzu oluşturulmuştur. Bu bağlamda oluşturulan "ortak seçmeli dersler" havuzu ve "ortak seçmeli dersler yönergesi" 23.11.2018 Cuma günü saat 11:00'de Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, tüm lisans programları, bölüm başkanlarıyla paylaşılarak mevcut sorunlar, olası çözüm önerileri, uygulamaya etkileri tartışıldı.

Toplantı Kapsam & Doküman - Belgeleri

Toplantı Sunumu OSD Programı

Sosyal ve Beşeri Bilimler (SBB) Ders Havuzu

Doğa ve Mühendislik Bilimleri (DMB) Ders Havuzu

Sağlık Bilimleri (SB) Ders Havuzu

Güzel Sanatlar (GS) Ders Havuzu

 

 

 

 

 

 

OSD Ortak Seçmeli Dersler Ders Havuzu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.