Kalite Koordinatörlüğü
24/12/2018 13:53:39 - 09/01/2019 13:53:39 - 759 Okunma

 

 

 

ÇAP ve Yandal Programı Bölüm Başkanları Toplantısı

Üniversitemiz eğitim kalite politikası kapsamında Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğünce yürütülen çift anadal ve yandal programına ilişkin lisans programları bölüm başkanlarıyla 21.12.2018 tarihinde saat 14:00'te Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda toplantı düzenlendi. Toplantının kapsamı, daha önceden bölüm başkanlıklarından talep edilen görüşler doğrultusunda oluşturulan; çift anadal ve yandal programı yönergesine ilişkin son görüş ve önerilerin toplanması, her bölümün kendi öğrencilerinin hangi bölümlerde çift anadal ve yandal yapabileceklerine ilişkin görüşleri ve diğer bölümlerin buna yönelik görüşleri, buna bağlı olarak her bölümün kendi çift anadal ve yandal programı için hangi dersleri belirlediğine ilişkin değerlendirilmeleri içermekte idi. Bu kapsamda katılımcı her bölüm başkanı:

Çift anadal ve yandal taslak yönerge metnine ilişkin bölümünün görüş ve önerilerini 

Bölüm öğrencilerinin, çift anadal ve yandal yapabilecekleri bölümlere ilişkin görüş ve önerilerini ve  diğer üniversitelerdeki buna ilişkin örnekleri,  

- Bölümlerince önerilen derslerin, alanının temel dersleri olup-olmadığı, derslerin sayısı, kredi veAKTS' lerine ilişkin görüş ve önerilerini, belirttiler.

Toplantıda bölüm başkanlarının taleplerine bağlı olarak uygulamada sorun yaratabilecek veya programın daha etkili uygulanması için yönerge metni ve programla ilgili tartışmalı durum-konularda yönerge metni ve program içeriğinin tekrar düzenlenmesi kararlaştırıldı

Toplantıya katılım gösteren ve değerli görüş ve önerilerini paylaşan saygıdeğer bölüm başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Toplantıya Katkı Sunan Bölüm Başkanlarımız

 

Toplantı Kapsamı

ÇAP ve Yandal Yönerge Taslak Metni

Bölümlerin ÇAP Programı Talepleri Özet Tablo

Bölümlerin Yandal Programı Talepleri Özet Tablo

Fakülte / Bölümler Bazında ÇAP ve Yandal Taslak Programı

 

 

 

 

eğitim-öğretimi geliştirme koordinatörlüğü ÇAP Yandal bölümler

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.