Kalite Koordinatörlüğü
17/12/2018 13:55:32 - 09/01/2019 13:55:32 - 742 Okunma

 

 

 

Bölüm Program Çıktılarının Güncellenmesi ve Paydaş Analizleri

 

Üniversitemiz eğitim-öğretim kalite politikası kapsamında, Eğitim Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü işbirliğiyle, yürütülen program yeterlik-çıktılarının güncellenmesi programının 3. toplantısı, pilot fakülteler olan Mühendislik  ve Hukuk Fakültesi temsilcileri ile 17.12.2018 tarihinde saat 14:00'te Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda pilot fakültelerdeki bölümlerin temsilcileri, bölümlerinde yürüttükleri program çıktılarının güncellenmesine ilişkin iç ve dış paydaş görüşlerini belirlemede takip ettikleri süreçleri, iç-dış paydaş görüşlerini belirlemede uyguladıkları veri toplama araçları, toplanan verilerin analiz süreçleri, bölümleriyle ilgili ulusal ve uluslararası yükseköğretim standartları ve akreditasyon ajanslarının standartları doğrultusunda program çıktılarını güncelleme süreçlerini nasıl yürüttüklerini paylaştılar. Bölümlerin yürüttükleri paydaş analiz süreçleri ve program çıktılarını güncelleme çalışmaları, üniversitemiz eğitim kalite politikası, yükseköğretim normları ve akreditasyon ajanslarının standartları bağlamında değerlendirmesi yapıldı. Bir sonraki  sonraki aşamada yapılacak çalışmaların kapsamı gözden geçirildi.

Toplantıya katılım göstermekle birlikte program çıktılarının belirlenmesinde emek ve çaba sarf ederek bölüm ve kurumumuza katkı sağlayan saygıdeğer hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Bölüm Temsilcileri Katılımcı Listesi

 

Toplantı Kapsamı & Belge Dokümanlar

Bölüm Program Çıktılarını Güncelleme Formu

Bölüm İç Paydaş Analizi ve Beklentileri Sonuç Formu

Bölüm Dış Paydaş Analizi ve Beklentileri Sonuç Formu

Bölüm Paydaş Analizi Kılavuzu

 

 
 

 

 

paydaş analizi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.