Kalite Koordinatörlüğü
17/12/2018 13:55:32 - 09/01/2019 13:55:32 - 613 Okunma

 

 

 

Bölüm Program Çıktılarının Güncellenmesi ve Paydaş Analizleri

 

Üniversitemiz eğitim-öğretim kalite politikası kapsamında, Eğitim Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü işbirliğiyle, yürütülen program yeterlik-çıktılarının güncellenmesi programının 3. toplantısı, pilot fakülteler olan Mühendislik  ve Hukuk Fakültesi temsilcileri ile 17.12.2018 tarihinde saat 14:00'te Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda pilot fakültelerdeki bölümlerin temsilcileri, bölümlerinde yürüttükleri program çıktılarının güncellenmesine ilişkin iç ve dış paydaş görüşlerini belirlemede takip ettikleri süreçleri, iç-dış paydaş görüşlerini belirlemede uyguladıkları veri toplama araçları, toplanan verilerin analiz süreçleri, bölümleriyle ilgili ulusal ve uluslararası yükseköğretim standartları ve akreditasyon ajanslarının standartları doğrultusunda program çıktılarını güncelleme süreçlerini nasıl yürüttüklerini paylaştılar. Bölümlerin yürüttükleri paydaş analiz süreçleri ve program çıktılarını güncelleme çalışmaları, üniversitemiz eğitim kalite politikası, yükseköğretim normları ve akreditasyon ajanslarının standartları bağlamında değerlendirmesi yapıldı. Bir sonraki  sonraki aşamada yapılacak çalışmaların kapsamı gözden geçirildi.

Toplantıya katılım göstermekle birlikte program çıktılarının belirlenmesinde emek ve çaba sarf ederek bölüm ve kurumumuza katkı sağlayan saygıdeğer hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Bölüm Temsilcileri Katılımcı Listesi

 

Toplantı Kapsamı & Belge Dokümanlar

Bölüm Program Çıktılarını Güncelleme Formu

Bölüm İç Paydaş Analizi ve Beklentileri Sonuç Formu

Bölüm Dış Paydaş Analizi ve Beklentileri Sonuç Formu

Bölüm Paydaş Analizi Kılavuzu

 

 
 

 

 

paydaş analizi

Facebook Twitter Google Plus

Etkinlikler

May
15
Üniversitemizde Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Başladı
33 Okunma
Nis
30
Üniversitemiz Mentörü İle Kurumsal Dış Değerlendirme Toplantısı
94 Okunma
Nis
27
Üniversitemiz Toplumsal Yaşama Katkı Eylem Planı-2019
86 Okunma
Nis
26
Program Yeterliklerini (Ön Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
106 Okunma
Nis
24
Program Yeterliklerini (Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
152 Okunma
Nis
23
Üniversitemiz Kurumsal Kalite El Kitabı Yayınlandı
106 Okunma
Nis
23
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
114 Okunma
Nis
19
Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
65 Okunma
Nis
19
Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleriyle Buluşma Toplantısı
93 Okunma
Nis
17
Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayınlandı
193 Okunma
Nis
12
Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı
171 Okunma
Nis
12
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
193 Okunma
Şub
21
Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
212 Okunma
Şub
14
Mimarlık Fakültesi & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Toplantısı
233 Okunma
Şub
14
Vize MYO & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Paylaşım Toplantısı
215 Okunma
Şub
07
Enstitülerde Kalite Dokümantasyonu Bilgilendirme Toplantısı
240 Okunma
Şub
07
Fakülte Sekreterleri ile Kurumsal Dokümantasyon Bilgilendirme Toplantısı
232 Okunma
Şub
06
Teknik Bilimler MYO & Kurumsal Kalite Politikası Paylaşım Toplantısı
271 Okunma
Şub
06
Program Yeterliklerini Güncelleme Takvimi & İzlenecek Aşamalara İlişkin Düzenleme
433 Okunma
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.