Kalite Koordinatörlüğü
07/01/2019 00:57:15 - 14/02/2019 00:57:15 - 744 Okunma

 

 

 

Tüm Ön Lisans Bölümleri & Program Çıktılarının Güncellenmesi Toplantısı

 

Üniversitemiz eğitim-öğretim kalite politikası ve kalite güvence sistemi kapsamında, Eğitim Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü işbirliğiyle, tüm program-bölümlerin, mevcut program çıktılarının güncellenmesi çalışması yürütülmektedir. Yürütülen program çıktılarını güncelleme çalışmasının kapsamı, süreç takvimi ve içerdiği uygulamalara yönelik 07.01.2019 tarihinde saat 14:00'te Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda tüm ön lisans bölümlerinin temsilcileriyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda program çıktılarının güncellenmesine ilişkin iç ve dış paydaş görüşlerinin belirlenmesi süreçleri, iç-dış paydaş görüşlerini belirlemede uygulanabilecek olası veri toplama araçları, toplanan verilerin analiz süreçleri, ilgili ulusal ve uluslararası yükseköğretim norm ve değerleri ve akreditasyon ajanslarının standartları paylaşıldı. Süreç takvimi kapsamında yapılacak çalışmalara bağlı olarak bölümlerin, görüş, öneri ve eleştirileri toplandı.

Toplantıya katılım gösteren, görüş, öneri ve eleştirilerini sunarak katkı sağlayan tüm bölümlerimizin saygıdeğer hocalarına teşekkürlerimizi sunarız.

Bölüm Temsilcileri Katılımcı Listesi

Toplantı Fotografla

 

Program ÇIktılarını Güncelleme Belge & Dökümanları

Birinci Sunum: Program Çıktılarının Geliştirilmesi

İkinci Sunum: Paydaş Belirleme ve Analizi

Program Çıktı-Yeterliklerini Güncelleme Süreç Takvimi

İç ve Dış Paydaş Analizine İlişkin Örnek Veri Toplama Araçları 

Ulusal ve Uluslararası Yükseköğretim Kalite Kuruluşları

İç Paydaş Analiz ve Beklentileri Formu

Dış Paydaş Analiz ve Beklentileri Formu

İç ve Dış Paydaş Analiz Kılavuzu

Program Çıktı - Yeterlikleri Güncelleme Formu

Program Çıktı - Yeterlikleri Kontrol Formu

 

 

 

 

kalite koordinatörlüğü eğitim-öğretimi geliştirme program çıktıları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.