Kalite Koordinatörlüğü
07/01/2019 00:57:15 - 14/02/2019 00:57:15 - 689 Okunma

 

 

 

Tüm Ön Lisans Bölümleri & Program Çıktılarının Güncellenmesi Toplantısı

 

Üniversitemiz eğitim-öğretim kalite politikası ve kalite güvence sistemi kapsamında, Eğitim Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü işbirliğiyle, tüm program-bölümlerin, mevcut program çıktılarının güncellenmesi çalışması yürütülmektedir. Yürütülen program çıktılarını güncelleme çalışmasının kapsamı, süreç takvimi ve içerdiği uygulamalara yönelik 07.01.2019 tarihinde saat 14:00'te Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda tüm ön lisans bölümlerinin temsilcileriyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda program çıktılarının güncellenmesine ilişkin iç ve dış paydaş görüşlerinin belirlenmesi süreçleri, iç-dış paydaş görüşlerini belirlemede uygulanabilecek olası veri toplama araçları, toplanan verilerin analiz süreçleri, ilgili ulusal ve uluslararası yükseköğretim norm ve değerleri ve akreditasyon ajanslarının standartları paylaşıldı. Süreç takvimi kapsamında yapılacak çalışmalara bağlı olarak bölümlerin, görüş, öneri ve eleştirileri toplandı.

Toplantıya katılım gösteren, görüş, öneri ve eleştirilerini sunarak katkı sağlayan tüm bölümlerimizin saygıdeğer hocalarına teşekkürlerimizi sunarız.

Bölüm Temsilcileri Katılımcı Listesi

Toplantı Fotografla

 

Program ÇIktılarını Güncelleme Belge & Dökümanları

Birinci Sunum: Program Çıktılarının Geliştirilmesi

İkinci Sunum: Paydaş Belirleme ve Analizi

Program Çıktı-Yeterliklerini Güncelleme Süreç Takvimi

İç ve Dış Paydaş Analizine İlişkin Örnek Veri Toplama Araçları 

Ulusal ve Uluslararası Yükseköğretim Kalite Kuruluşları

İç Paydaş Analiz ve Beklentileri Formu

Dış Paydaş Analiz ve Beklentileri Formu

İç ve Dış Paydaş Analiz Kılavuzu

Program Çıktı - Yeterlikleri Güncelleme Formu

Program Çıktı - Yeterlikleri Kontrol Formu

 

 

 

 

kalite koordinatörlüğü eğitim-öğretimi geliştirme program çıktıları

Facebook Twitter Google Plus

Etkinlikler

May
15
Üniversitemizde Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Başladı
33 Okunma
Nis
30
Üniversitemiz Mentörü İle Kurumsal Dış Değerlendirme Toplantısı
94 Okunma
Nis
27
Üniversitemiz Toplumsal Yaşama Katkı Eylem Planı-2019
86 Okunma
Nis
26
Program Yeterliklerini (Ön Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
106 Okunma
Nis
24
Program Yeterliklerini (Lisans) Güncelleme Toplantısı-III
152 Okunma
Nis
23
Üniversitemiz Kurumsal Kalite El Kitabı Yayınlandı
106 Okunma
Nis
23
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
114 Okunma
Nis
19
Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
66 Okunma
Nis
19
Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleriyle Buluşma Toplantısı
93 Okunma
Nis
17
Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayınlandı
193 Okunma
Nis
12
Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı
171 Okunma
Nis
12
Akademik Personel Memnuniyeti Araştırma Raporu
194 Okunma
Şub
21
Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Yönergesi Üniversitemiz Senatosu'nca Onaylandı
213 Okunma
Şub
14
Mimarlık Fakültesi & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Toplantısı
233 Okunma
Şub
14
Vize MYO & Kurumsal Kalite Geliştirme Politikası Paylaşım Toplantısı
215 Okunma
Şub
07
Enstitülerde Kalite Dokümantasyonu Bilgilendirme Toplantısı
240 Okunma
Şub
07
Fakülte Sekreterleri ile Kurumsal Dokümantasyon Bilgilendirme Toplantısı
232 Okunma
Şub
06
Teknik Bilimler MYO & Kurumsal Kalite Politikası Paylaşım Toplantısı
271 Okunma
Şub
06
Program Yeterliklerini Güncelleme Takvimi & İzlenecek Aşamalara İlişkin Düzenleme
433 Okunma
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.